İmar Kanunu'na Göre Para Cezaları, Kaçak Yapı Para Cezası, M

İmar mevzuatımıza göre tüm yapılar, 3194 sayılı İmar Kanununun 21. maddesi uyarınca ruhsata tabidir. Bu nedenle kamu idaresinin bilgisi ve izni dışında yapı yapılması olanağı bulunmamaktadır. Bu kitapta ise, 3194 sayılı İmar Kanununun yapıya ilişkin kurallarının yer aldığı 20. madde ile 42. madde arasındaki düzenlemeler ve bu kuralların uzantısı olan diğer kanun ve yönetmelik hükümleri incelenmiştir. Kitabın ekler kısmında, İmar Mevzuatı ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve 3 adet yönetmelik yer almaktadır. İmar Mevzuatını oluşturan diğer yönetmeliklerin ise isim ve Resmi Gazete yayım tarihleri çizelge olarak okuyucuya sunulmuştur.
 

  Kitapta Yer Alan Önemli Konu Başlıkları
 • Yapı, Yapı Ruhsatı, Ruhsat Alma Şartları, İmar Durumu
 • İmar mevzuatımıza göre tüm yapılar, 3194 sayılı İmar Kanununun 21. maddesi uyarınca ruhsata tabidir. Bu nedenle kamu idaresinin bilgisi ve izni dışında yapı yapılması olanağı bulunmamaktadır. Bu kitapta ise, 3194 sayılı İmar Kanununun yapıya ilişkin kurallarının yer aldığı 20. madde ile 42. madde arasındaki düzenlemeler ve bu kuralların uzantısı olan diğer kanun ve yönetmelik hükümleri incelenmiştir. Kitabın ekler kısmında, İmar Mevzuatı ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve 3 adet yönetmelik yer almaktadır. İmar Mevzuatını oluşturan diğer yönetmeliklerin ise isim ve Resmi Gazete yayım tarihleri çizelge olarak okuyucuya sunulmuştur.
   

   Kitapta Yer Alan Önemli Konu Başlıkları
  • Yapı, Yapı Ruhsatı, Ruhsat Alma Şartları, İmar Durumu
  • Yapının Dayanağı Olan İmar Planı, Yönetmelik, Ruhsat ve Ekleri
  • Gelişme Alanlarında Yapı, Kamuya Ait Yapı ve Tesisler, Bina Harçları
  • İmar Mevzuatına Aykırı Yapı, Ruhsata Tabi Yapı, Ruhsata Tabi Olmayan Yapı
  • Fenni Mesul, Yapı Denetimi, Ruhsat Müddeti, Kazanılmış Hak
  • Yapı Kullanma İzni, Kullanma İzni Almamış Yapılar
  • Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapı, Mühürleme-Yapı Tatili
  • Yıkım Kararı, Yürütmenin Durdurulması, İptal ve Tam Yargı Davaları
  • Gecekondu Kanunu ve Diğer Kanunlara Göre Yıkım ve Yapı Yasağı
  • Geçici Yapı, Tehlikeli Yapı, Kaçak Bina Suçu (Cezai Müeyyide)
  • İmar Kanunu'na Göre Para Cezaları, Kaçak Yapı Para Cezası, Miktarı
  • Kaçak Yapı Dava Dilekçe Örnekleri, Bağlı Mevzuat, İmar Terimleri...
  • Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay Kararları
 • Gelişme Alanlarında Yapı, Kamuya Ait Yapı ve Tesisler, Bina Harçları
 • İmar Mevzuatına Aykırı Yapı, Ruhsata Tabi Yapı, Ruhsata Tabi Olmayan Yapı
 • Fenni Mesul, Yapı Denetimi, Ruhsat Müddeti, Kazanılmış Hak
 • Yapı Kullanma İzni, Kullanma İzni Almamış Yapılar
 • Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapı, Mühürleme-Yapı Tatili
 • Yıkım Kararı, Yürütmenin Durdurulması, İptal ve Tam Yargı Davaları
 • Gecekondu Kanunu ve Diğer Kanunlara Göre Yıkım ve Yapı Yasağı
 • Geçici Yapı, Tehlikeli Yapı, Kaçak Bina Suçu (Cezai Müeyyide)
 • İmar Kanunu'na Göre Para Cezaları, Kaçak Yapı Para Cezası, Miktarı
 • Kaçak Yapı Dava Dilekçe Örnekleri, Bağlı Mevzuat, İmar Terimleri...
 • Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay Kararları

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !